Brunnstätning är något som kan vara bra att ha, för att täta en eller flera brunnar på rätt sätt. När det gäller brunnstätningar så kan du hitta flera olika varianter av dem hos Acitex. Skulle olyckan vara framme och det finns risk att föroreningar och annat spill kan rinna ut i dagvattnet, så gäller det att snabbt täta brunnarna i närheten av olyckan.

Det finns en skyldighet i att skydda både miljön och människors hälsa, det står i Miljöbalken. Det innebär att så snart det finns en risk att det är miljöskadliga vätskor, som kan läcka ut och förorena, så gäller det att bland annat över brunnar och avlopp, så att det inte tar sig ut i naturen eller ut i dagvattnet.

Satsa på rätt sorts brunnstätningar

När man talar om brunnstätning, så finns det idag flera olika varianter, som passar för olika sorters brunnar. Idag finns det ju olika brunnar, så som gatubrunnar, vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock samt dagvattenbrunnar. Om det sker en olycka nära en av dessa brunnar, då ska du dels räddningstjänsten, dels snabbt täta brunnen!

Om du kanske jobbar med en eller flera farliga kemikalier så är det bra att ha rätt sorts brunnstätning tillgänglig. Om du kanske ofta transporterar i lastbil, så ha då flera brunnstätningar med dig!

Om du behöver köpa in en eller flera tätningar för brunnar, så kan du hitta det du behöver hos Acitex. Hos dem kan du även hitta en hel del annat bra, så som oljeabsorbenter, saneringsmedel, skyddsutrustning, saneringsmedel samt en massa mer.