När du sysslar med stränggjutning så kan det vara bra att ha rätt produkter. Så om du arbetar med stränggjutning, så vänd dig till Lagermetall. De har en hel del bra saker för att du ska kunna stränggjuta. Bland annat har de bronslegering och kopparlegering. Sedan har de även:

  • Rödmetall (lagerbrons)
  • Tennbrons
  • Aluminiumbrons

Lagermetall kan även tillhandahålla flera andra kopparlegeringar för olika applikationer. Hos dem hittar du även en så kallad kokiller, som är en kopparlegering.

Kopparlegering för stränggjutning

Hos Lagermetall finns en kopplegering som passar bra för stränggjutning. Den heter W-340. Du kan även ha den för:

  • Svetselektroder
  • Formar
  • Kokiller för stränggjutning av stål och aluminium
  • Elkomponenter
  • Olika typer av kontakter
  • Diverse turbindelar (i kontakt m. hög värme) mm

Om du vill göra en bra stränggjutning så måste du se till så att du har rätt sorts material. Du kan hitta just det hos Lagermetall.

Utföra stränggjutning

Stränggjutning är en metod eller tillverkningsprocess där det går att gjuta en eller flera charger i följd med samma tvärsnitt. Denna metod har många fördelar. Den passar allra bäst för tillverkning av stora tonnage i samma stålsort och med samma dimension.

Du kan hos Lagermetall även hitta en hel del annat du kan komma att behöva. Bland annat så har de en hel del inom bronsämnen och koppalegeringar. De har även glidlager samt att de har CAD stöd och ritningar, som är för deras glidlager och oljebronslager. Lagermetall har ett Skandinaviens största varulager av bronsämnen och glidlager, så du kan med säkerhet hitta det du behöver hos dem.

Retrofit är något som kan göras på gamla verktygsmaskiner bland annat. Är ni i behov av retrofit, så kan ni med fördel vända er till Timab. Ett annat ord för det hela, det är helt enkelt maskinrenovering. Dock är det lite mer avancerat, eftersom det är mer än bara renovering som görs. Maskinerna kan även byggas om och uppgraderas. Det så att de passar in för det som de behöver användas till.

Kanske ni funderat på att köpa nyare, mer moderna maskiner, med fler funktioner? Det är inte alltid nödvändigt. Det går att med rätt ändringar få era gamla maskiner att möta nya krav.

Satsa på maskinrenovering

Den maskinrenovering som Timab gör, alltså deras retrofit, den handlar om att maskiner i sig renoveras från grunden. Sedan så kan maskiner i sig bli uppgraderad på det sätt som behövs. Bland annat med ny teknik. Gamla maskiner i sig, de brukar ha en bra stomme. Så det brukar vara en utmärkt idé att göra en retrofit på dem.

Dessa retrofits och maskinrenoveringar kan göras ute hos er, på plats. Det är oftast mest lämpligt på stora och tunga maskiner som är svåra att flytta.

Renovera era maskiner med retrofit

Ordet retrofit, det betyder ”att ersätta något, med något nytt”. Det är vad Timab kan göra med en eller flera av era maskiner. Det så att de möter de krav ni kanske numera har på er produktion. Utöver att göra denna typ av renovering så kan Timab även göra delrenoveringar, anpassningar, service med mera. De kan även bygga nya maskiner och specialmaskiner.

Det finns riktigt många olika verktyg och hjälpmedel som kan göra livet enklare och smidigare. På många sätt är det en grundförutsättning för att saker och ting trots allt ska bli gjorda. Man ska därför inte missa hur mycket snabbare, smidigare och enklare man kan göra saker. Framförallt när det gäller något så enkelt som att klyva ved. För med en pilkemaster vedmaskin kan man göra det både snabbt och effektivt. Det här är en vedmaskin som processar veden på bara någon sekund. Vilket ger dig mer tid över till annat.

Att göra saker effektivt, smidigt och framförallt enkelt är målet vi alla strävar mot. För det handlar trots allt om att minska arbetsbördan både för en själv och inom ett företag. Allt för att det ska underlättas och produktionstakten ska öka. På många sätt kan en vedmaskin och då framförallt rätt vedmaskin göra en väldigt stor skillnad. Det gör också att man kan fokusera på det allra viktigaste och det är att kunna göra saker och ting snabbt och enkelt.

Pilkemaster är vedmaskinen som passar för alla

Att välja rätt verktyg och hjälpmedel är sällan enkelt. Det finns nästan alltid en mängd olika alternativ att välja mellan. Informationen om de olika alternativen kan ibland kännas övermäktig. Det handlar dock om att man ska välja det rätta verktyget som underlättar livet för en själv. Vilket man gör genom att läsa på om de olika alternativen och välja ut det som gör arbetet snabbast och bäst. Det är grunden för att man ska kunna hitta fram till det rätta verktyget och en Pilkemaster gör verkligen livet både enklare och smidigare.

Det finns en mängd verksamheter, branscher och områden där man har behov av pulverlackering. Det är inte fel att satsa på pulverlackering i Nässjö med hjälp av företaget QPC. De har många års erfarenhet av just pulverlackering. Detta sätt att lackera är bra för dig som jobbar i verkstadsbranschen. Det är även perfekt om du jobbar med fordon, inom bygg eller om du jobbar med offentliga miljöer.

Denna lackeringsmetod är ett sätt att sätta lite färg på saker och ting samt att det gör dem mer hållbara. Pulverlackeringen från QPC är miljövänlig. Det går att lackera med en mängd olika kulörer. Metoden kom till Sverige redan under 1960-talet, då var det en manuell metod. Idag kan man jobba lite mer effektivare när man ska pulverlackera.

Vill du pulverlackera?

Är det så att du har en eller flera saker du känner skulle må bra av lite pulverlackering? Då är det en god idé att satsa på pulverlackering Nässjö. När man jobbar med denna form av lackering så sker det i olika delar. Man måste först tvätta det material som ska lackeras. Det kan även vara så att det måste göras en blästring, fosfatering eller att man gör olika typer av tunnytskiktsbeläggning.

Efter det så använder man ett arbetsstycke där ett medel i pulverform sprutas ut. Pulvret består av bindemedel, tillsatsmedel och pigment. Om du vill veta mer exakt hur det går till att pulverlackera, då kan du besöka QPC på deras hemsida. Där finns det en massa bra information om detta.

 

​När man arbetar inom industri, åkeri eller liknande företag där man ofta är i behov av cisterner är det alltid väldigt viktigt att man vänder sig till ett företag som kan motsvara alla de förväntningar och behov som man har när det kommer till de olika cisterner som man behöver ha i sin verksamhet. En cistern kan innehålla många olika produkter eller material oc​​h det är därför viktigt att man kan vända sig till en tillverkare som motsvarar de förväntningar och önskemål som man har på den cistern som ska användas för det specifika behov som ni har på ert företag. 

Ett företag som har arbetat med cistern tillverkning i många år är Töreboda Svets AB, man har därför mycket lång erfarenhet, bred kompetens och stor professionalitet när det kommer till att ta fram den perfekta cisternen för de specifika önskemål som finns inom olika industrier, produktioner, lantbruk och andra verksamheter där man behöver ha en bra cistern för att kunna förvara eller frakta olika material och produkter som behövs inom er bransch för att kunna driva den så smidigt och effektivt som möjligt.

Service och leverans av cistern

Hos Töreboda Svets AB kan ni självklart alltid beställa nya cisterner som tillverkas efter era önskemål och behov som sedan kan levereras ut till er oavsett vart ni befinner er i landet. Men ni kan också alltid få hjälp med underhåll, service och reparationer av den cistern som ni redan har i ert företag för att den ska ha så lång livslängd som möjligt. 

Då ni alltid får bästa möjliga kvalitet när ni beställer cistern till er verksamhet hos Töreboda Svets AB kan ni alltid lita på att den kommer motsvara era förväntningar och hålla länge oavsett vad det är som ni behöver använda den till, och skulle det vara några problem så kommer de alltid att komma ut och hjälpa er med såväl service som underhåll och reparationer av er cistern. ​