Retrofit är något som kan göras på gamla verktygsmaskiner bland annat. Är ni i behov av retrofit, så kan ni med fördel vända er till Timab. Ett annat ord för det hela, det är helt enkelt maskinrenovering. Dock är det lite mer avancerat, eftersom det är mer än bara renovering som görs. Maskinerna kan även byggas om och uppgraderas. Det så att de passar in för det som de behöver användas till.

Kanske ni funderat på att köpa nyare, mer moderna maskiner, med fler funktioner? Det är inte alltid nödvändigt. Det går att med rätt ändringar få era gamla maskiner att möta nya krav.

Satsa på maskinrenovering

Den maskinrenovering som Timab gör, alltså deras retrofit, den handlar om att maskiner i sig renoveras från grunden. Sedan så kan maskiner i sig bli uppgraderad på det sätt som behövs. Bland annat med ny teknik. Gamla maskiner i sig, de brukar ha en bra stomme. Så det brukar vara en utmärkt idé att göra en retrofit på dem.

Dessa retrofits och maskinrenoveringar kan göras ute hos er, på plats. Det är oftast mest lämpligt på stora och tunga maskiner som är svåra att flytta.

Renovera era maskiner med retrofit

Ordet retrofit, det betyder ”att ersätta något, med något nytt”. Det är vad Timab kan göra med en eller flera av era maskiner. Det så att de möter de krav ni kanske numera har på er produktion. Utöver att göra denna typ av renovering så kan Timab även göra delrenoveringar, anpassningar, service med mera. De kan även bygga nya maskiner och specialmaskiner.