När du sysslar med stränggjutning så kan det vara bra att ha rätt produkter. Så om du arbetar med stränggjutning, så vänd dig till Lagermetall. De har en hel del bra saker för att du ska kunna stränggjuta. Bland annat har de bronslegering och kopparlegering. Sedan har de även:

  • Rödmetall (lagerbrons)
  • Tennbrons
  • Aluminiumbrons

Lagermetall kan även tillhandahålla flera andra kopparlegeringar för olika applikationer. Hos dem hittar du även en så kallad kokiller, som är en kopparlegering.

Kopparlegering för stränggjutning

Hos Lagermetall finns en kopplegering som passar bra för stränggjutning. Den heter W-340. Du kan även ha den för:

  • Svetselektroder
  • Formar
  • Kokiller för stränggjutning av stål och aluminium
  • Elkomponenter
  • Olika typer av kontakter
  • Diverse turbindelar (i kontakt m. hög värme) mm

Om du vill göra en bra stränggjutning så måste du se till så att du har rätt sorts material. Du kan hitta just det hos Lagermetall.

Utföra stränggjutning

Stränggjutning är en metod eller tillverkningsprocess där det går att gjuta en eller flera charger i följd med samma tvärsnitt. Denna metod har många fördelar. Den passar allra bäst för tillverkning av stora tonnage i samma stålsort och med samma dimension.

Du kan hos Lagermetall även hitta en hel del annat du kan komma att behöva. Bland annat så har de en hel del inom bronsämnen och koppalegeringar. De har även glidlager samt att de har CAD stöd och ritningar, som är för deras glidlager och oljebronslager. Lagermetall har ett Skandinaviens största varulager av bronsämnen och glidlager, så du kan med säkerhet hitta det du behöver hos dem.